За нас

Малък екип с мисия да помага за създаването на продукти, които са полезни и удобни за хората и печеливши за бизнеса.

За нас

Мисията Ю Тест Ит

Започна като идея да създадем инструмент, който валидира с потребтели всеки онлайн проект, продукт, услуга, функционалност. Импулсът се зароди първо от опита ни като хора. Всеки човек заслужава добро потребителско взаимодействие, което пести онлайн време, помага да се върши работа и го оставя доволен. Движеща сила е и опита ни като бизнес. Знанието и експертизата, че обратната връзка от потребители е инвестиция в развитието и печелбата на всеки продукт.
Ю тест Ит е създаден да допринесе за подобряване на онлайн средата за хората и бизнеса, ползвайте го.

Нашите ценности

Какво ни кара да продължаваме напред

Страст

Работим това, което обичмаме и вярваме.

Иновация

Искаме да бъдем адаптивни, това мотивира да иновираме.

Опростяване

Ползваемите продукти са лесни и прости за работа.

Автоматизация

Пестим време и ресурси като автоматизираме.

ЕКИП

Хората, които превърнаха идеята в универсален инструмент

Ние сме част от екипа, който стои зад мисията Ю Тест Ит. Горди сме от това, което създадохме и продължаваме напред.

Кариера

Присъедини се към екипа на U Test It

Европейският съюз пордкрепя

Благодарни сме за това

Екипът e създаден в условията на европейската програма по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-0092-C01/13.06.2019 г. с бенефициент Ю ЕКС ТЕСТ EООД, по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.