За продукта

Функционалности

Количествени данни, метрики и видео

Инструментът автоматизирано събира, записва и обработва количествени данни и цифри, обобщено, и по отделно за всяка задача и всеки участник. С платформата могат да се правят немодерирани и модерирани проучвания.

Метрики и данни

  • Брой участници преминали задачата. На този етап платформата не предлага подбор на участници.
  • Средно време отнело на участник да завърши проучване.
  • Средно посетени страници.
  • Средно брой кликове за изпълнение на задачата.
  • Успеваемост - метрика доколко продуктът помага на потребителите да се справят със задачите и въпросите. Измерва се със скала от 0% (неуспех) до 1% (пълен успех).
  • Удовлетвореност - метрика доколко участниците са останали доволни от работата с продукта. Измерва със скала от 1 (много недоволен), до 5 (много доволен) по предварително зададени критерии.

  Видео и аудио

  • Записва, обработва и съхранява видео и аудио от екрана на всеки участник, за всяка тестова сесия.
  • Видео резултати от проучването са достъпни през всеки проект и могат да бъдат свалени локално във видео формат (mp4).

  Шаблони

  • Готови шаблони за започване на проучване с предефинирани въпроси и задачи.
   Въпросите и задачите от шаблоните могат да бъдат редактирани от излседователя.
  • Шаблон на покана за участници в проучването, с предефинирана инструкция.
   Всеки изследовател може да направи и своя покана.


   Имате нужда от помощ? Свържете се с нас.

   Как работи

   Първи стъпки за работа с Ю Тест Ит